Acupunctuur


Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde die is gebaseerd op een holistische benadering van de mens. Bij acupunctuur worden dunne, steriele wegwerpnaalden op specifieke punten op het lichaam aangebracht. Deze acupunctuurpunten bevinden zich op de energiebanen (meridianen) in het lichaam. Door de manier waarop de naalden worden ingebracht, wordt de energiestroom in deze meridianen beïnvloedt. Het gevolg is dat de acupuncturist de energiestromen in het lichaam kan reguleren, waardoor een betere doorstroming van energie naar de organen ontstaat (Qi) en de organen beter doorbloed raken (Xue). Deze organen krijgen hierdoor een verbeterde orgaanfunctie, waardoor het lichaam beter in staat is om lichamelijke problemen te bestrijden.


Wanneer acupunctuur?


Naar Acupunctuur is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. De werking van Acupunctuur is wetenschappelijk bewezen. Dit in tegenstelling tot wat sommige westerse wetenschappers, artsen en andere tegenstanders beweren. De meeste onderzoeken hierover vinden plaats in de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland en uiteraard China. Tachtig tot negentig procent van de patiënten hebben baat bij acupunctuur ongeacht hun klacht. Het resultaat is dat men in het dagelijks leven op een prettige wijze met nauwelijks of geen pijn, beperkingen in beweging of het dagelijks handelen kan functioneren. Ook het geestelijk functioneren verbetert aanizenlijk!

Acupunctuur is dus bij veel klachten en aandoeningen toepasbaar. In 1979 heeft de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties) een indicatielijst opgesteld van klachten en aandoeningen die mogelijk goed reageren op het gebruik van acupunctuur.

Er zijn aandoeningen, zoals kanker, chronische ziekten of anatomische afwijkingen, waarbij acupunctuur het probleem niet verhelpt maar wel symptomen als pijn en vermoeidheid verminderen of wegnemen. Na een operatie of bij (blijvend) letsel na een ongeval biedt acupunctuur verlichting en leidt tot een beter herstel.

In acute gevallen is geen of minder medicijngebruik een mogelijkheid. Let wel: Bij chronische of ernstige ziektes is dit een ander verhaal en dient u verandering van uw medicijngebruik altijd in samenspraak met uw behandelend arts of specialist te bespreken! Acupunctuur & Zo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw handelen met betrekking tot uw ziekte en gezondheid.

Bij een correcte toepassing van acupunctuur kan de behandeling absoluut geen schade toebrengen aan het lichaam. Acupunctuur kan daarom ook zonder problemen worden toegepast naast andere therapieën en medicijngebruik.

Wanneer uw klacht niet op de indicatielijst van de WHO voorkomt, zullen wij samen met u bespreken wat de mogelijkheden van acupunctuur in uw situatie zijn.

Waarom Acupunctuur door Roy Pronk?


Acupunctuur & Zo onderscheidt zich van andere praktijken door te kiezen voor de individuele benadering en behandeling van de mens. Ieder mens is uniek. Ook in de klachten van het bewegingsapparaat, van interne of zelfs neurologische aard. Acupunctuur speelt in deze praktijk een sleutelrol: 75% van de behandelingen in de praktijk bestaat uit deze behandelingsmethode. Kenmerkend voor de praktijk is het holistische principe wat toegepast wordt. Dit houdt in dat psyche, emoties en het lichamelijke alle drie een rol spelen in het ontstaan en het behouden van klachten. Maar tegelijkertijd ook in het verminderen of het verdwijnen van diezelfde klachten. Dat deze drie factoren elkaar wederzijds kunnen beïnvloeden is vooral terug te vinden in de Traditionele Chinese Geneeswijzen, waar acupunctuur op gebaseerd is.

Ik - Roy Pronk - ben als acupuncturist aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur , de grootste beroepsvereniging voor acupuncturisten en acupunctuur-studenten in Nederland.

De behandeling


EERSTE CONSULT

Wanneer u voor de eerste keer voor een behandeling komt, wordt uitgebreid de tijd genomen om achter de oorzaken van uw klachten te komen. Een eerste consult bestaat uit een intakegesprek, een onderzoek en de eerste behandeling en neemt ongeveer anderhalf uur in beslag.

NAALDTECHNIEK

Acupunctuur maakt gebruik van steriele wegwerp-naalden die kortere of langere tijd in het lichaam verblijven. Deze worden dus niet opnieuw gebruikt. Ze zijn afkomstig uit China en voldoen aan strenge internationale normen met betrekking tot de import en gebruik in Europa. Acupunctuur & Zo geeft hier de voorkeur aan, zo is veiligheid en hygiëne verzekerd.

Het plaatsen van de naalden kan een korte stevige pijnprikkel (2-3 seconden) veroorzaken die daarna geleidelijk minder wordt en uiteindelijk binnen de behandelingsduur verdwijnt. De naald mag geen pijn blijven doen. Wél mag men een jeukende, prikkelende, golvende of zware sensatie ervaren rondom de naald of in het verloop van het betreffende meridiaangebied. Dit zijn namelijk allemaal positieve reacties die duiden op de bedoelde energetische werking of energetische reactie van het betreffende acupunctuurpunt.

GEVOEL NA DE BEHANDELING

Na een behandeling kan er een tijdelijke opleving van de bestaande klachten ontstaan. Dit duurt hooguit één dag. Indien dit gebeurt dan is dit onderdeel van het genezingsproces. Het lichaam moet hier even 'doorheen'. Vervolgens is er een bepaalde periode sprake van verbetering, die twee to drie dagen aanhoudt. Het lichaam heeft nog niet voldoende energie om de verbetering voor langere tijd te handhaven. De volgende behandeling zorgt voor een langere tijd. Zo zal er na elke behandeling een steeds langere periode van verbetering (dus een vermindering van klachten) ontstaan. In andere gevallen is er direct een vermindering van klachten. Dit hangt van de persoon en de aard en ernst van de klachten af.

HET DEQI-GEVOEL

Het Deqi-gevoel gaat over de sensatie die voelbaar is op het acupunctuurpunt in de diepte. Dus als de naald al in het lichaam zit. Deze sensatie is op te wekken doordat de therapeut even aan de naald draait. De sensatie kan een lichte prikkel zijn of een stroompje in het verloop van de corresponderende meridiaan. Als de patiënt dit ervaart en de therapeut voelt dat de naald stevig in de huid zit door er zachtjes aan te trekken (vis-aan-de-haak) dan betekent dit dat de naald op dit acupunctuurpunt op de juiste wijze aan het werk is.

EFFECTIVITEIT

Bij 80-90% van de mensen heeft acupunctuur een positieve en genezende werking. Er is helaas een kleine groep mensen waarbij dit niet aanslaat. De redenen hiervoor zijn nog onduidelijk. Een gezonde levensstijl is bijvoorbeeld erg belangrijk.
Tevens kan het ziekteproces bij mensen met een ernstig chronische ziekte met acupunctuur positief beïnvloed dan wel geremd worden. Dit geldt echter niet voor alle mensen. Dit hangt namelijk ook af van de ernst van de ziekte op het moment dat u behandeld wordt. De mate waarin u openstaat voor deze vorm van behandeling is ook bepalend. Dit betekent dat mensen die niet 'geloven' in acupunctuur ook merkbaar positieve resultaten hebben.